Upratovanie domA?cnostA�

ZabezpeA?A�me vA?m:

  • upratovanie po remeselnA�koch a maliaroch
  • umA?vanie okien
  • tepovanie kobercov, A?alA?nenA�ho nA?bytku technolA?giou KA�rcher
  • A?istenie vA?etkA?ch druhov A?alA?ziA� vrA?tane vertikA?lnych
  • pomocnA� manipulaA?nA� prA?ce pri sA?ahovanA�
  • okamA?itA� odstraA?ovanie nA?sledkov po havA?riA?ch
  • pranie utierok, uterA?kov, zA?clon vrA?tane zvesenia, odvozu, dovozu a zavesenia
  • nA?kup a dopA?A?anie hygienickA?ch potrieb

Pre plynulA? priebeh prA?c je potrebnA� zabezpeA?iA?

  • prA�stup k elektrickej zA?suvke
  • prA�stup k vode a odtoku vody (WC)