Upratovanie domácností

Zabezpečíme vám:

  • upratovanie po remeselníkoch a maliaroch
  • umývanie okien
  • tepovanie kobercov, čalúneného nábytku technológiou Kärcher
  • čistenie všetkých druhov žalúzií vrátane vertikálnych
  • pomocné manipulačné práce pri sťahovaní
  • okamžité odstraňovanie následkov po haváriách
  • pranie utierok, uterákov, záclon vrátane zvesenia, odvozu, dovozu a zavesenia
  • nákup a dopĺňanie hygienických potrieb

Pre plynulý priebeh prác je potrebné zabezpečiť

  • prístup k elektrickej zásuvke
  • prístup k vode a odtoku vody (WC)