Firemné upratovanie

Kvalitné upratovanie vášho pracoviska, kde trávite väčšiu časť dňa, vplýva pozitívne nielen na vašu duševnú pohodu, ale tiež prezentuje a zvyšuje úroveň firmy. Pravidelným profesionálnym servisom zabezpečujete dlhšiu životnosť interiérov, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na ušetrených nákladoch.

Ďalšie výhody v prípade využitia našich služieb:

 • odbúranie starostí s uzatváraním pracovných zmlúv s upratovačkami
 • nemusíte zháňať náhradu v prípade práceneschopnosti alebo dovoleniek
 • nebudete mať starosti s vedením mzdovej agendy, dochádzky
 • ušetríte náklady na:
  • tvorbu sociálneho fondu vo výške 0,6 – 1 % z hrubých miezd pracovníčok
  • povinné poistné vo výške 38 % z hrubých miezd pracovníčok
  • zabezpečenie stravovania pracovníčok
  • zaškolenie pracovníčok v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • nákup čistiacich prostriedkov, pracovného náradia a oblečenia
  • údržbu strojového parku

Ak sa stanete naším klientom, predložíme vám návrh zmluvy na výkon upratovacích a čistiacich prác a po vzájomnej dohode uzavrieme zmluvu, kde budú uvedené všetky práva a povinnosti firmy a klienta, rozsah vykonávaných prác, cena, spôsob platby, pracovný režim, záruky a ostatné náležitosti. V prípade záujmu predložíme referencie.

Okrem pravidelného upratovania zabezpečujeme jednorázové práce uvedené na stránke „ Naše služby“.