A?asto kladenA� otA?zky

Zoznam niektorA?ch otA?zok, ktorA� nA?m zA?kaznA�ci A?asto kladA?:

Je pred upratovanA�m potrebnA� daA?o zabezpeA?iA??

ZA?leA?A� podA?a poskytovanej sluA?by, ale vo vA?eobecnosti platA�, A?e je potebnA? prA�stup k elektrickej zA?suvke (pre vysA?vaA? a pod.) a vode (tepovanie, umA?vanie). Takisto musA� objednA?vateA? zabezpeA?iA? plynulA? chod vA?konu prA?ce (odomykanie dverA� izieb a pod.).

Poskytujete sluA?by aj cez vA�kendy a sviatky?

A?no, okrem VianoA?nA?ch sviatkov a silvestra.

Ak mA?te nejakA? otA?zku, ktorA? tu nie je zodpovedanA?, kA?udne nA?s mA?A?ete kontaktovaA?.